Ψυκτικές Μονάδες

Οι ψυκτικές μονάδες είναι ποικιλόμορφες και μπορούν να κατασκευαστούν με ημίκλειστου ή κλειστού τύπου συμπιεστές. Κατασκευάζονται για εσωτερική ή εξωτερική τοποθέτηση ανάλογα πάντα με τις προσδοκίες και τις επιθυμίες του πελάτη.

Οι συμπυκνωτές είναι αερόψυκτη με ανεμιστήρες αλουμινίου.

Όλες οι ψυκτικές μονάδες είναι συναρμολογημένες σε ένα χαλύβδινο πλαίσιο το οποίο επικαλύπτεται με εποξικη βαφή.

Όλες οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με στάνταρ ή προαιρετικό εξοπλισμό.

Το ηλεκτρολογικό κομμάτι (αυτοματισμό) μπορεί να είναι αναλογικό ή ψηφιακό.