Ψυκτικές Μονάδες Multi

Οι ψυκτικές μονάδες Multi είναι ποικιλόμορφες και μπορούν να κατασκευαστούν με ημίκλειστου ή κλειστού τύπου συμπιεστές.Κατασκευάζονται για εσωτερική ή εξωτερική τοποθέτηση ανάλογα πάντα με τις προσδοκίες και τις επιθυμίες του πελάτη. Είναι ένα σύστημα παράλληλης ψύξης που τοποθετούνται για μια σειρά πολλαπλών ψυγείων όπου απαιτούν μεγάλα ψυκτικά φορτία και έχουν ως σκοπό τι λειτουργία τους ανάλογα με την ζήτηση. με αποτέλεσμα εξοικονόμηση ενέργειας. Οι συμπυκνωτές είναι αερόψυκτη με ανεμιστήρες αλουμινίου. Όλες οι ψυκτικές μονάδες είναι συναρμολογημένες σε ένα χαλύβδινο πλαίσιο το οποίο επικαλύπτεται με εποξικη βαφή. Όλες οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με στάνταρ ή προαιρετικό εξοπλισμό. Το ηλεκτρολογικό κομμάτι (αυτοματισμό)μπορεί να είναι αναλογικό ή ψηφιακό.