Ψυκτικές Μονάδες Monoblock

Κατασκευάζονται για ψυκτικούς θαλάμους όλων των διαστάσεων (μικρούς, μεσαίους, μεγάλους), μονάδα συμπύκνωσης για τοποθέτηση στον τοίχο, στην οροφή ή στο δάπεδο και με στοιχείο τοίχου, με σωληνώσεις προγεμισμένες έως 10m μήκος και εκτόνωση με τριχοειδή και αποσπώμενο πίνακα ελέγχου.