Ψυκτικές Μονάδες Chiller

Υδρόψυκτο μηχάνημα για να ψυχή το νερό με χρήση γλυκολης με ημίκλειστου τύπου συμπιεστές ενσωματωμένο αερόψυκτο κοντένσερ υδρόψυκτο εναλλάκτη και ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου.