Ψυκτικές Μονάδες Ωρίμανσης

Διαιρούμενα ή ενιαία ψυκτικά μηχανήματα για την αφύγρανση και ωρίμανση γαλακτοκομικών και αλλαντικών προϊόντων. Για μεσαίους ή μεγάλους ψυκτικούς θαλάμους βιομηχανικού τύπου. Ανοξείδωτες ή μη κάσες κοντένσερ, πίνακας, σύστημα διανομής αέρα, ηλεκτρονικό ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα.