Ψυκτικές Μονάδες Συντήρησης Κρασιών

Διαιρούμενα ή ενιαία ψυκτικά μηχανήματα με στοιχεία οροφής ή τοίχου για ψυκτικους θαλάμους αποθήκευσης κρασιού με ηλεκτρονικό ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας .