Συμπιεστές BITZER

Συμπιεστές ημίκλειστου τύπου BITZER από 10Hp έως 50Hp.