Κοντέσερ – Συμπηκνωτές

Κατηγορία:

Κοντέσερ – συμπηκνωτές 25Hp με αργόστροφους ανεμιστήρες. Αθόρυβα. Εγγύηση ενός έτους.