Νέα

05Μαρ 2018
05Ιαν 2016
06Νοέ 2015
03Σεπ 2015

Ο παρών «Οδηγός Υγιεινής» απευθύνεται στις επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής τροφίμων σε συνθήκες περιβάλλοντος ψύξης ή κατάψυξης, για να χρησιμοποιείται ως βάση για τις ενέργειες τους, με σκοπό τη συμμόρφωση τους με τους περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου Τροφίμων Κανονισμούς 2002 (ΚΠΔ 79/2002) «σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων», οι […]